رزمندگان جهاد سازندگی نجف آباد+تصاویر
رزمندگان جهاد سازندگی نجف آباد+تصاویر
در این مطلب، تعدادی از تصاویر رزمندگان جهاد سازندگی نجف آباد که طی بارگذاری در کانال های «خانه ایثار نجف آباد» شناسایی می شوند را بارگذاری می کنیم.

رزمندگان جهاد سازندگی نجف آباد+تصاویر

در این مطلب، تعدادی از تصاویر رزمندگان جهاد سازندگی نجف آباد که طی بارگذاری در کانال های «خانه ایثار نجف آباد» شناسایی می شوند را بارگذاری می کنیم.

رزمندگان جهاد سازندگی نجف آباد.کسی که روی صندلی نشسته، رزمنده جانباز عادل موحد خواه. عملیات والفجر 8. شبه جزیره فاو.

رزمندگان جهاد سازندگی نجف آباد.کسی که روی صندلی نشسته، رزمنده جانباز عادل موحد خواه. عملیات والفجر ۸٫ شبه جزیره فاو.

رزمندگان جهاد سازندگی نجف آباد+تصاویر