رزمندگان لشکر۸نجف در آستانه عملیات والفجرمقدماتی+فیلم
رزمندگان لشکر۸نجف در آستانه عملیات والفجرمقدماتی+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهمن 61 و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، تعدادی از رزمندگان لشکر8نجف‌اشرف در آستانه اعزام به عملیات نشان داده می‌شوند.

رزمندگان لشکر۸نجف در آستانه عملیات والفجرمقدماتی+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهمن ۶۱ و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، تعدادی از رزمندگان لشکر۸نجف‌اشرف در آستانه اعزام به عملیات نشان داده می‌شوند.
در این فیلم، رزمنده‌ها در حال صف و ستون پیدا کردن و دادن شعارهای مختلف هستند و مرحوم اصفهانی نیز در مقطعی، ضمن بیان برخی توضیحات به آرامی و طوری که صدایش زیاد شنیده نشود، به آن‌ها خط می‌دهد که شعار دهند.
به دنبال این اقدام، رزمنده‌ها شروع به گفتن «جنگ‌جنگ تا پیروزی» و «تا خون در رگِ ماست خمینی رهبر ماست» می‌کنند.
در همین لحظات که دوربین به آرامی روی چهرۀ تعدادی از رزمنده‌ها حرکت می‌کند، از بلندگوی این محدوده، مشخصات چند نفر خوانده شده و اعلام می‌شود که این افراد به عنوان «پِیک» وظیفه انتقال حضوری پیام در زمان عملیات را خواهند داشت.
تصاویر، تزیینی است.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

رزمندگان لشکر۸نجف در آستانه عملیات والفجرمقدماتی+فیلم