رزمندگان پدافندی هوایی لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم
رزمندگان پدافندی هوایی لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم
خانه ایثار نجف آباد:در این فیلم که آذر65 و قبل از عملیات کربلای4 در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، تعدادی از خدمۀ توپ تک‌لول ضدهوایی (57میلی‌متری) لشکر8نجف‌اشرف مصاحبه می‌کنند.

رزمندگان پدافندی هوایی لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم

خانه ایثار نجف آباد:در این فیلم که آذر۶۵ و قبل از عملیات کربلای۴ در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، تعدادی از خدمۀ توپ تک‌لول ضدهوایی (۵۷میلی‌متری) لشکر۸نجف‌اشرف مصاحبه می‌کنند.

به ترتیب، رزمندگان زیر خودشان را معرفی می‌کنند و بین این معرفی‌ها، لحظاتی به نمایش چهره حاضرین اختصاص داده می‌شود:

حسنعلی (یا غدیرعلی) حسنلو از زنجان، عباس نکوئیان (شک داریم نام‌خانوادگی را درست متوجه شده باشیم) از فین کاشان، رمضان میربیکی از روستای بُرکان (منطقه براآن در شرق اصفهان)، محسن کیانی از اصفهان، سعید ملکی از قزوین، بهرام داراب‌پور از شهرکرد و آیت‌الله بِلاد (شک داریم نام‌خانوادگی را درست متوجه شده باشیم) از زنجان.

پس از معرفی رزمنده‌ها، یک نفر از نیروها در حال عکاسی کردن از حاضرین نشان داده می‌شود و بعد از آن هم، توپ ضدهوایی یک شلیک امتحانی و نمایشی دارد.

در برخی قسمت‌های فیلم، کیفیت صدا چندان مطلوب نیست.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

رزمندگان پدافندی هوایی لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم