طلایی شدن رزمی کاران نجف آباد در  کاپ جهانی
طلایی شدن رزمی کاران نجف آباد در  کاپ جهانی

مجید حیدری و سامان حسینی در رشته سلاح های سرد و دفاع شخصی دو مدال طلا کسب کردند. در مسابقات کاپ جهانی هنرهای رزمی جام صلح و دوستی ۲۰۱۵ عراق که در شهر اربیل کردستان برگزار شد. مجید حیدری و سامان حسینی از رزمی کاران شهرستان نجف آباد همراه تیم منتخب ایران در این رقابتها […]

مجید حیدری و سامان حسینی در رشته سلاح های سرد و دفاع شخصی دو مدال طلا کسب کردند.

در مسابقات کاپ جهانی هنرهای رزمی جام صلح و دوستی ۲۰۱۵ عراق که در شهر اربیل کردستان برگزار شد.

مجید حیدری و سامان حسینی از رزمی کاران شهرستان نجف آباد همراه تیم منتخب ایران در این رقابتها در رشته سلاح های سرد و دفاع شخصی دو مدال طلا کسب کردند.

منبع:بینا