رسیدن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در نجف آباد به مرز پانزده درصد
رسیدن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در نجف آباد به مرز پانزده درصد

معاون شهرسازی شهرداری نجف آباد گفت: به دنبال تشکیل جلسات متعدد کارشناسی بین مدیران شهرداری و منتخبین مردم در شورای شهر طی سال گذشته و امسال که به ارائه یک لایحه در این خصوص به صحن شورای شهر انجامید، در نهایت سهم القدر شهرداری در موضوع تفکیک اراضی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در نجف […]

معاون شهرسازی شهرداری نجف آباد گفت: به دنبال تشکیل جلسات متعدد کارشناسی بین مدیران شهرداری و منتخبین مردم در شورای شهر طی سال گذشته و امسال که به ارائه یک لایحه در این خصوص به صحن شورای شهر انجامید، در نهایت سهم القدر شهرداری در موضوع تفکیک اراضی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در نجف آباد به ۵/۱۵ و ۱۵ درصد رسید.
سید ابراهیم احمدی معاون شهرسازی شهرداری  اعلام داشت:« این میزان در سال گذشته ۵/۱۳ . چهارده درصد بود و در سال جاری به منظور ایجاد بیشترین تعامل ممکن با مردم و رعایت شرایط خاص این شهر از جنبه های مختلف، این عدد و رقم که هنوز نیز ده درصد پایین تر از سقف تعیین شده توسط قانون خواهد بود برای این امر در نظر گرفته شد.»
احمدی در ادامه با اشاره به تاریخچه تدوین این قانون اضافه کرد:« تمامی شهروندان لازم است قبل از خرید قطعی یک قطعه زمین با مراجعه به شهرداری منطقه خود از کم و کیف کارهای صورت گرفته در خصوص تعیین و پرداخت هزینه های تفکیک و عقب نشینی های انجام شده اطلاعات لازم را کسب کنند تا پس از خرید ملزم به پرداخت هزینه های سنگینی در این خصوص نشوند.»
لازم به ذکر است که بر طبق آخرین تغییرات صورت گرفته در قانون ماده ۱۰۱ شهرداری ها، متقاضیان تفکیک اراضی مختلف موظفند نسبت به واگذاری حداکثر ۲۵ درصد از مجموع باقیمانده ملک خود پس از انجام عقب نشینی های لازم به شهرداری جهت استفاده در معابر و شوارع اقدام لازم را انجام دهند.
پرونده های مربوط به ماده ۱۰۱ طی سالهای اخیر همواره یکی از بالاترین رتبه ها را از نظر تعداد مراجعین و پیچیده بودن اقدامات صورت گرفته در مجموعه شهرداری را به خود اختصاص داده است.

منبعخبر: najafabadnews.ir