رسیدگی به ۴۰۸ حریق و حادثه در نجف آباد
رسیدگی به ۴۰۸ حریق و حادثه در نجف آباد
پایگاه خبری شهرداری: سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد اظهار داشت: طی سه ماه اول سال جاری، پرسنل این سازمان مستقردر پنج ایستگاه عملیاتی و با استفاده ازتجهیزات و تعداد 18 دستگاه خودروی عملیاتی به 255مورد آتش سوزی و 153 مورد حادثه مختلف رسیدگی کردند.

 رسیدگی به ۴۰۸ حریق و حادثه در نجف آباد

پایگاه خبری شهرداری: سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد اظهار داشت: طی سه ماه اول  سال جاری، پرسنل این سازمان مستقردر پنج ایستگاه عملیاتی و با استفاده ازتجهیزات و تعداد ۱۸ دستگاه خودروی عملیاتی به ۲۵۵مورد آتش سوزی و ۱۵۳ مورد حادثه مختلف رسیدگی کردند.

سرآتشیار امیر کاوه از حوادث مربوط به حیوانات با ۱۴۶ مورد به عنوان دارنده بیشترین سهم از حوادث سه ماه سال جاری یاد کرد و گفت: ۲۲مورد حادثه مربوط تصادف و واژگونی خودرو، ۵۰ مورد حبس در اماکن، ۲۸مورد حوادث مربوط به اجسام و اشیاءبرنده ، ۴ فقره خطرات نشت سوخت و گاز خودرو ، ۷مورد  آبگرفتگی ، ۷ مورد سقوط درخت و اجسام و ۲ مورد گاز گرفتگی و غرق شدگی  مواردی هستند که در این مدت سازمان آتش نشانی به خدمت رسانی پرداخته است .
بیشترین آتش سوزی های مهار شده در این مدت مربوط به محل نگهداری ضایعات با ۳۷ مورد بوده و سایر موارد: ۲۲مورد آتش سوزی مربوط به منازل مسکونی، ۳۳ مورد در وسایل نقلیه، ۲۲ مورد آتش سوزی در کارگاه ها و کارخانه ها،۱۷ مورد گاز پیک نیکی و کپسول گاز  ۹ فقره در مجموعه های تجاری و۱۵مورد در فضای سبزو باغات از دیگر موارد آتش سوزی محسوب می شوند.

امیرکاوه سرپرست آتش نشانی نجف آباد

امیرکاوه سرپرست آتش نشانی نجف آباد

 رسیدگی به ۴۰۸ حریق و حادثه در نجف آباد