رشد ۳۹درصدی تولید خودرو در دوران فاطمی امین
رشد ۳۹درصدی تولید خودرو در دوران فاطمی امین
فارس: نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: رشد حدود 5 درصدی در حوزه صنعت و افزایش 39 درصدی تولید خودرو در دوره وزارت آقای فاطمی‌امین اتفاق افتاده است.

رشد ۳۹درصدی تولید خودرو در دوران فاطمی امین

فارس: نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: رشد حدود ۵ درصدی در حوزه صنعت و افزایش ۳۹ درصدی تولید خودرو در دوره وزارت آقای فاطمی‌امین اتفاق افتاده است.

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به اعلام وصول طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: من با استیضاح وزیر صمت مخالف هستم. یکی از دلایل مهم استیضاح‌کنندگان برای استیضاح آقای فاطمی‌امین افزایش قیمت خودرو است که این مسئله معلول چند علت بوده و نمی‌توان وزیر صمت را عامل افزایش قیمت خودرو دانست.

ابوترابی خاطرنشان کرد: اینکه ما به خاطر استیضاح، تمرکز وزیر را از کارهایش کم کنیم نمی‌توانیم شاهد رشد در صنایع از جمله صنعت خودروسازی باشیم بلکه باید به جای این کار به او کمک کنیم تا بهتر بتواند کار را پیش ببرد.

طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی دوشنبه هفته قبل مجلس اعلام وصول شد و جلسه استیضاح وی در روز یکشنبه دهم اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

رشد ۳۹درصدی تولید خودرو در دوران فاطمی امین