رضایت بالای مردم از «زندگی به سبک بهشت»
رضایت بالای مردم از «زندگی به سبک بهشت»

پایگاه خبری شهرداری:مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری گفت: از آبان ۹۳ تا پایان سال گذشته شاهد برگزاری ۸۰جلسه از مجموعه نشست های زندگی به سبک بهشت بوده ایم که طبق نظر سنجی های صورت گرفته بین شصت تا نود درصد شرکت کنندگان از آیتم های مختلف مربوط به این ویژه برنامه ها اعلام رضایت […]

پایگاه خبری شهرداری:مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری گفت: از آبان ۹۳ تا پایان سال گذشته شاهد برگزاری ۸۰جلسه از مجموعه نشست های زندگی به سبک بهشت بوده ایم که طبق نظر سنجی های صورت گرفته بین شصت تا نود درصد شرکت کنندگان از آیتم های مختلف مربوط به این ویژه برنامه ها اعلام رضایت کرده اند.

محمد مهدی فردوسی  ۷۵درصد شرکت کنندگان را زنان و ۹۴درصد را هم افراد متاهل دانست و گفت: «۸۶درصد مطالب مطرح شده را عالی و خوب ارزیابی کرده، هشتاد و چهار درصد تناسب مطالب با نیازهای زمان را خوب و عالی دانسته و بیش از نود درصد هم سخنران را از نظر تسلط به موضوع خوب و بالاتر اعلام کرده اند.»
فردوسی با اشاره به عالی بودن امکانات سالن مجلل شهروند از نظر ۷۹درصد شرکت کنندگان اضافه کرد:« ۷۴درصد در موضوع کیفیت تبلیغات، ۸۷درصد در زمان برگزاری، نود و دو درصد پیرامون عملکرد عوامل اجرایی، ۸۴درصد در حوزه رعایت نظم و هماهنگی و بیش از ۶۷درصد هم در خصوص کیفیت برنامه های جانبی نظر خوب و عالی ابراز کرده اند.»

 

مشکلات «همسران» بیشترین سوال مردم است
فردوسی با اشاره به دسته بندی سوالات شرکت کنندگان از کارشناسان این جلسات گفت:« بدبینی و بی اعتمادی، انحرافات جنسی، بد رفتاری، نبود صمیمیت، بد دهنی، رعایت نکردن احکام دینی و عدم احترام به خانواده همسر بیشترین تعداد سوالات طرح شده در خصوص عملکرد یکی از زوجین را تشکیل می دهند.»
وی از ازدواج جوانان و بی تاثیر بودن مشاوره و راهنمائی در تغییر رفتار به عنوان رده های بعدی بیشترین سوالات مطرح شده نام برد و بیان داشت: «طبق نظر سنجی های صورت گرفته ۸۶ درصد در خصوص طرح موضوع تربیت فرزند،۸۴درصد روابط جنسی، ۵۸ درصد برای مشکلات ازدواج، ۵۶ درصد روابط دختر و پسر، ۷۴درصد بدبینی همسران، ۶۷درصد رفتار با خانواده همسر،۸۲ درصد بدرفتاری و بداخلاقی همسر و بیش از ۵۰ درصد هم از طرح موضوع طلاق رضایت زیاد و خیلی زیاد داشته اند.»