رعایت شیوه نامه های بهداشتی کرونا در مدارس نجف آباد+فیلم
رعایت شیوه نامه های بهداشتی کرونا در مدارس نجف آباد+فیلم
صدا و سیما: طبق شرایط و ضوابط اعلامی ستاد ملی کرونا کشور، از 62 هزار دانش آموز شهرستان نجف آباد، حدود 10 هزار نفر تاکنون امکان تحصیل حضوری را به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی، پیدا کرده اند.

رعایت شیوه نامه های بهداشتی کرونا در مدارس نجف آباد+فیلم

صدا و سیما: طبق شرایط و ضوابط اعلامی ستاد ملی کرونا کشور، از ۶۲ هزار دانش آموز شهرستان نجف آباد، حدود ۱۰ هزار نفر تاکنون امکان تحصیل حضوری را به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی، پیدا کرده اند. علیرضا غیور رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان می گوید: شرط ادامه فعالیت مدارس به صورت حضوری، واکسیناسیون حداقل ۸۵ درصد دانش آموزان، واکسیناسیون تمامی معلمان و کادر اجرایی مدرسه، گذراندن دوره آموزشی ویژه کرونا و تکمیل فرم خود اظهاری است.

سید رضا موسوی زاده مدیر آموزش و پرورش نجف آباد نیز اعتقاد دارد: ۲۶۲ مدرسه در سطح شهرستان داریم که از این تعداد، ۳۰ هنرستان فنی و حرفه ای و ۲۹ دبیرستان متوسطه نظری، با شرایط خاص، آموزش را به صورت حضوری شروع کرده اند.

زنگ بازگشایی مدارس نجف آباد در سال 99

 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی کرونا در مدارس نجف آباد+فیلم