رعایت شیوه نامه ها در ۹۰ درصد هیات های نجف آباد
رعایت شیوه نامه ها در ۹۰ درصد هیات های نجف آباد
ایسنا: رییس اداره تبلیغات اسلامی نجف آباد گفت: بیش از ۹۰ درصد از هیات‌های مذهبی نجف آباد شیوه نامه‌های بهداشتی را در شرایط کرونایی رعایت می‌کنند.

رعایت شیوه نامه ها در ۹۰ درصد هیات های نجف آباد

ایسنا: رییس اداره تبلیغات اسلامی نجف آباد گفت: بیش از ۹۰ درصد از هیات‌های مذهبی نجف آباد شیوه نامه‌های بهداشتی را در شرایط کرونایی رعایت می‌کنند.

حجت الاسلام یزدانبخش قاسمی گفت: طبق دستورالعمل اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا، برگزاری مراسم عزاداری در اماکن سر پوشیده و راه اندازی دسته های عزاداری ممنوع است. همچنین اقدام به دسته روی نیز تخلف محسوب می‌شود. در بخش توزیع نذورات نیز پهن کردن سفره در فضاهای سرپوشیده مسجدها، هیات ها و تکیه ها ممنوع است و مواد غذایی به صورت خشک و در قالب کمک های مومنانه باید توزیع شود.

قاسمی ادامه داد: در صورتی که مردم تخلفی را گزارش کنند در مرحل اول به هیات متخلف تذکر شفاهی داده می شود. در مرحله بعد، نامه کتبی و در مراحل بعدی ابطال ۶ ماهه مجوز هیات و ارجاع به مراجع قضایی را در دستور کار قرار می دهیم.

یزدانبخش قاسمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی نجف آباد

یزدانبخش قاسمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی نجف آباد

رعایت شیوه نامه ها در ۹۰ درصد هیات های نجف آباد