رفع تصرف سه میلیاردی از اراضی ملی نجف آباد
رفع تصرف سه میلیاردی از اراضی ملی نجف آباد
وزارت راه و شهرسازی: فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان گفت: در روزهای اخیر، یک هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی استان اصفهان در شهرستان نجف آباد با هوشیاری کارکنان این فرماندهی از چنگال متصرفان خارج و رفع تعرض شد.  

رفع تصرف سه میلیاردی از اراضی ملی نجف آباد

وزارت راه و شهرسازی: فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان گفت: در روزهای اخیر، یک هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی استان اصفهان در شهرستان نجف آباد با هوشیاری کارکنان این فرماندهی از چنگال متصرفان خارج و رفع تعرض شد.
سرهنگ امیرسعید باقری با بیان اینکه ارزش این اراضی رفع تصرف شده ۳ میلیارد تومان برآورد شده، گفت: در راستای صیانت از اراضی ملی، اهم فعالیت‌های یگان حفاظت اراضی استان اصفهان در ۲ دسته کلی اقدامات پیشگیری و پیگیری در دست اقدام است.

باقری افزود: طی یکسال بیش از ۶۲ هزار و ۹۰۰ ساعت گشت زنی توسط تیم های عملیاتی فرماندهی یگان حفاظت اراضی استان اصفهان انجام شد و این تیم های عملیاتی و گشت خودرویی نسبت به پیمایش روزانه، گشت زنی و رصد اراضی ملی و دولتی تحت پوشش اقدام کردند.

سرهنگ امیرسعید باقری فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان

سرهنگ امیرسعید باقری فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان

رفع تصرف سه میلیاردی از اراضی ملی نجف آباد