رفع تصرف ۱۰هزار متر مربع زمین ملی از متصرفان در نجف اباد
رفع تصرف ۱۰هزار متر مربع زمین ملی از متصرفان در نجف اباد

هزار مترمربع از زمین های ملی از متصرفان پس گرفته شد. سرپرست اداره منابع طبیعی وآبخیزداری نجف آباد امروز گفت:هزارو ۵۰۰ مترمربع از این زمینها که با کاربری واحد مرغداری از آن بهره برداری می شد تخریب شد. آقای موحدی افزود: همچنین ۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع مراتع ملی هم درمنطقه دره پهن که برای […]

هزار مترمربع از زمین های ملی از متصرفان پس گرفته شد.
سرپرست اداره منابع طبیعی وآبخیزداری نجف آباد امروز گفت:هزارو ۵۰۰ مترمربع از این زمینها که با کاربری واحد مرغداری از آن بهره برداری می شد تخریب شد.
آقای موحدی افزود: همچنین ۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع مراتع ملی هم درمنطقه دره پهن که برای احداث دیوار کشی شده بود تخریب شد.
وی وظیفه این نهاد دولتی راحفظ مراتع وبرخورد با متصرفان بیان کردو گفت: دو نفر متصرف اراضی ملی به مراجع قانونی معرفی شدند.

منبع: اصفهان- واحد مرکزی خبر