رهاسازی بیش از ۶۴ هزار قطعه بچه ماهی در نجف آباد
رهاسازی بیش از ۶۴ هزار قطعه بچه ماهی در نجف آباد

بیش از ۶۴ هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای آب کشاورزی شهرستان نجف آباد رها سازی شد. مدیر امورآبزیان سازمان جهادکشاورزی اصفهان امروز گفت: ۶۴هزار و۷۰۰ قطعه بچه ماهی در ۱۲۴ استخر ذخیره آب کشاورزی با مساحت کل ۴۵۶۶۷ متر مربع رهاسازی شدند. آقای عباسی با بیان اینکه این رهاسازی با هدف بهره وری بهینه […]

بیش از ۶۴ هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای آب کشاورزی شهرستان نجف آباد رها سازی شد.
مدیر امورآبزیان سازمان جهادکشاورزی اصفهان امروز گفت: ۶۴هزار و۷۰۰ قطعه بچه ماهی در ۱۲۴ استخر ذخیره آب کشاورزی با مساحت کل ۴۵۶۶۷ متر مربع رهاسازی شدند.
آقای عباسی با بیان اینکه این رهاسازی با هدف بهره وری بهینه از منابع آبی ، افزایش تولید مـصرف آبزیان و ایجاد درآمد های جنبی قابل توجه برای کشاورزان انجام شد افزود:این تعداد بچه ماهی از انواع کپور معمولی و علفخوار در استخرهای ذخیره آب کشاورزی رها شدند.
او پیش بینی کرد بیش از ۶۰ تن ماهی گرمابی در این منابع تا پایان سال تولید شود.
شهرستان نجف آباد پس از اصفهان رتبه دوم پرورش ماهی گرمابی را در این استان دارد.
سالانه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار بچه ماهی در منابع آبی طبیعی استان اصفهان رهاسازی می شود و درزمان صید حدود ۹۰۰ تن گوشت ماهی عاید بهره برداران اصفهانی می شود.