روایتی از اولین شهید بی سر نجف آباد + تصویر
روایتی از اولین شهید بی سر نجف آباد + تصویر
باشگاه خبرنگاران جوان: یک شب رفتیم گلزار شهدای نجف آباد و هر کدام در قبری خوابیدیم. مجید در قبری که انتخاب کرده بود، جا نمی شد چون قدش بلند بود. این تک پسر اصرار داشت که در همین قبر خاکسپاری خواهد شد.

روایتی از اولین شهید بی سر نجف آباد + تصویر شهید

باشگاه خبرنگاران جوان: یک شب رفتیم گلزار شهدای نجف آباد و هر کدام در قبری خوابیدیم. مجید در قبری که انتخاب کرده بود، جا نمی شد چون قدش بلند بود. این تک پسر اصرار داشت که در همین قبر خاکسپاری خواهد شد.

اصغر حبیبی آزاده و جانباز نجف آبادی در همایش شمس الشموس کاشان گفت: قبل از عملیات رمضان در تیرماه سال ۱۳۶۱ با شهید مجید ابوترابی، به گلستان شهدا رفتیم و در آنجا هر یک از دوستان در قبر‌هایی که کنده شده بود خوابیدند و هر کدام گفتند این قبر من است.

حبیبی ادامه داد: مجید هم یکی از قبر‌ها را نشان داد و گفت این قبر من است، اما چون قدش بلند بود نتوانست در آن بخوابد و همه دوستان به او گفتند تو شهید نمی‌شوی، اما خودش که به امام رضا (ع) رفته بود و از آن حضرت خواسته بود مثل مولا و اربابش سیدالشهدا شهید شود گفت بخدا قسم شهید می‌شوم و همین جا در این قبر خاک می‌شوم.

شهید مجید ابوترابی تنها پسر دکتر محمد علی ابوترابی پزشک همیشه انقلابی نجف آباد، اولین شهید نجف آباد در دفاع مقدس محسوب می شود که پیکرش از عملیات رمضان در تیرماه سال ۶۱ بدون سر برگشت.

دکتر محمد علی ابوترابی

دکتر محمد علی ابوترابی

محمد علی ابوترابی

دکتر محمد علی ابوترابی

نجف آباد نیوز