روحانی،رضائی و جلیلی بیشترین آرای نجف آباد را به خود اختصاص دادند
روحانی،رضائی و جلیلی بیشترین آرای نجف آباد را به خود اختصاص دادند

خبرگزاری ایمنا: در انتخابات ریاست جمهوری نجف آباد از مجموع صدو سی و پنج هزار و هفتصد و هفتاد و دو رای صحیح اخذ شده حسن روحانی با ۵۹ هزار و هفتصد و نود و نه رای،محسن رضائی میر قائد با ۲۸ هزار و هفتصد و شصت و شش رای و سعید جلیلی با ۲۰ […]

خبرگزاری ایمنا: در انتخابات ریاست جمهوری نجف آباد از مجموع صدو سی و پنج هزار و هفتصد و هفتاد و دو رای صحیح اخذ شده حسن روحانی با ۵۹ هزار و هفتصد و نود و نه رای،محسن رضائی میر قائد با ۲۸ هزار و هفتصد و شصت و شش رای و سعید جلیلی با ۲۰ هزار و دویست و سیزده رای بیشترین آرای مردم این شهرستان را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار ایمنا در انتخابات ریاست جمهوری نجف آباد که با مشارکت نزدیک به  هفتاد درصدی مردم شهرستان همراه بود محمد باقر قالیباف با ۱۳ هزار و ششصد و بیست و هفت رای، علی اکبر ولایتی با هشت هزار و سیصد و پنجاه رای و سید محمد غرض با ۴ هزار و بیست رای رتبه های بعدی از لحاظ تعداد آرای اخذ شده را به خود اختصاص دادند.