رونمایی از کتاب جدید فضل الله خلیلی در نجف آباد+تصاویر
رونمایی از کتاب جدید فضل الله خلیلی در نجف آباد+تصاویر
خارون: در مراسمی که به میزبانی خانه هنرمندان نجف آباد برگزار شد، از کتاب «بخارای من شهر من» به قلم فضل الله خلیلی نویسنده فعال و سرشناس شهرستان نجف آباد در حوزه تاریخ شفاهی رونمایی شد.

رونمایی از کتاب جدید فضل الله خلیلی در نجف آباد+تصاویر

خارون: در مراسمی که به میزبانی خانه هنرمندان نجف آباد برگزار شد، از کتاب «بخارای من شهر من» به قلم فضل الله خلیلی نویسنده فعال و سرشناس شهرستان نجف آباد در حوزه تاریخ شفاهی رونمایی شد.

خلیلی که بازنشسته آموزش و پرورش است، پیش از این آثاری مانند «مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد» و «خاطرات هشتاد ساله دکتر مرتضوی» را نوشته بود.

در این مراسم، علی یزدانی دیگر نویسنده سرشناس نجف آباد که آثاری چون «دیار نون» و «خوراکوشک» را نوشته، حضور داشت.

رونمایی از کتاب جدید فضل الله خلیلی در نجف آباد؛ «بخارای من شهر من»

رونمایی از کتاب جدید فضل الله خلیلی در نجف آباد؛ «بخارای من شهر من»

رونمایی از کتاب جدید فضل الله خلیلی در نجف آباد؛ «بخارای من شهر من»

رونمایی از کتاب جدید فضل الله خلیلی در نجف آباد؛ «بخارای من شهر من»

فضل الله خلیلی نویسنده ای از نجف آباد

فضل الله خلیلی نویسنده ای از نجف آباد

رونمایی از کتاب جدید فضل الله خلیلی در نجف آباد+تصاویر