زمین خواری ۷۰۰ هکتاری در نجف آباد
زمین خواری ۷۰۰ هکتاری در نجف آباد

باشگاه خبرنگاران جوان: زمین خواران ۲۰ هزار میلیارد تومان به جیب زدند. نماینده کشاورزان خسارت دیده نجف آبادی گفت:  این زمین ها از پدران ما به ارث رسیده و بخشی از آنها به مرور زمان فروخته شده و بخش دیگری را واسطه ها به واسطه برخی ارگانهای دولتی فروخته اند. محمد رضا آقا بابائیان افزود: […]

باشگاه خبرنگاران جوان: زمین خواران ۲۰ هزار میلیارد تومان به جیب زدند.

نماینده کشاورزان خسارت دیده نجف آبادی گفت:  این زمین ها از پدران ما به ارث رسیده و بخشی از آنها به مرور زمان فروخته شده و بخش دیگری را واسطه ها به واسطه برخی ارگانهای دولتی فروخته اند.
محمد رضا آقا بابائیان افزود: از هزا ر و ۲۳۸ هکتار زمینهای کشاورزان ، ۷۰۰ هکتار آن در اختیارشان نیست واز این میزان ۵۰۰ هکتار بوسیله افراد حقیقی و حقوقی با جعل اسناد فروخته شده است.
اسد ا… همتیان یکی از مالکان زمین های کشاورزی هم گفت: قطعه زمین هزار و ۲۳۸ هکتاری متعلق به اجداد ماست که از فردی به نام صارم الدوله خریداری شده بود و پس از آن کشاورزان برای انجام امور کشاورزی به فرد دیگری وکالت دادند که آن فرد با سوء استفاده از سند زمین ها بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان غیر قانونی سود کرد.