زندانیان شاغل، باید حقوق کامل دریافت کنند
زندانیان شاغل، باید حقوق کامل دریافت کنند
رییس دادگستری شهرستان نجف‌آباد گفت: طبق قانون، زندانی‌هایی که در مدت تحمل حبس قانونی‌شان، خارج از زندان مشغول کاری می‌شوند، بایستی به اندازۀ نیروهای عادی حقوق دریافت کنند.

زندانیان شاغل، باید حقوق کامل دریافت کنند

رییس دادگستری شهرستان نجف‌آباد گفت: طبق قانون، زندانی‌هایی که در مدت تحمل حبس قانونی‌شان، خارج از زندان مشغول کاری می‌شوند، بایستی به اندازۀ نیروهای عادی حقوق دریافت کنند و حداکثر ۵درصد حقوق‌شان، می‌تواند در اختیار انجمن حمایت از زندانیان قرار بگیرد.

احمد براتی از امکان تسویه تدریجی بدهی برخی زندانیان جرایم مالی از محل همین فعالیت سخن گفت و ادامه داد: حقوق و دستمزد کمتر از حداقل اداره کار، تنها در صورتی برای این افراد می‌تواند پرداخت شود که توافقی در این خصوص انجام شده باشد. در حال حاضر حدود ۸۰ زندانی زندان نجف‌آباد، در مشاغل مختلف خارج از زندان مشغول فعالیت هستند.

براتی اظهار داشت: اگر خود افراد توانایی و انگیزه کار را داشته باشند، با توجه به همکاری و تعامل بسیار خوب صنعتگران، پتانسیل ایجاد اشتغال برای تمامی آن‌ها در شرکت‌های تولیدی شهرستان وجود دارد.

احمد براتی رییس جدید دادگستری نجف آباد

احمد براتی رییس جدید دادگستری نجف آباد

زندانیان شاغل، باید حقوق کامل دریافت کنند