زنگ انقلاب در دبیرستان امام صادق (ع) نجف آباد + تصویر
زنگ انقلاب در دبیرستان امام صادق (ع) نجف آباد + تصویر

همزمان با آغاز دهه فجر زنگ انقلاب با حضور مسئولین شهرستان در دبیرستان امام صادق (ع) نجف آباد نواخته شد.

همزمان با آغاز دهه فجر زنگ انقلاب با حضور مسئولین شهرستان در دبیرستان امام صادق (ع) نجف آباد نواخته شد.