زن کارگر  نجف آبادی جانش را در کارگاه مواد غذایی از دست داد
زن کارگر  نجف آبادی جانش را در کارگاه مواد غذایی از دست داد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی نجف آباد شنبه ۲۸ تیرماه ساعت ۷:۲۳ فردی از وقوع یک حادثه در یک کارگاه مواد غذایی در شهرک صنعتی شماره ۲ نجف آباد به سامانه ۱۲۵ خبر داد. که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره دو  به محل اعزام شدند. احمد هادی معاون عملیات سازمان که در محل […]

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی نجف آباد شنبه ۲۸ تیرماه ساعت ۷:۲۳ فردی از وقوع یک حادثه در یک کارگاه مواد غذایی در شهرک صنعتی شماره ۲ نجف آباد به سامانه ۱۲۵ خبر داد. که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره دو  به محل اعزام شدند. احمد هادی معاون عملیات سازمان که در محل حادثه حضور داشت در این باره افزود: در این حادثه خانم جوانی در یک کارگاه مواد غذایی در حال کار با دستگاه خمیرزن برقی بوده که در یک لحظه مقنعه نامبرده به میله ی در حال چرخش دستگاه گیر کرده و باعث شکستگی گردن او می گردد و متاسفانه در این حادثه فرد مورد نظر جان خود را از دست می دهد. هادی دراین باره افزود: همه ساله در اثر عدم رعایت موارد ایمنی هنگام کار با دستگاه های صنعتی شاهد بروز حوادث ناگواری هستیم که اگر مسئولین ایمنی کارخانه و کارگاه ها نسبت به انجام آموزش های لازم به پرسنل خود اقدام نمایند آمار این حوادث به حداقل خواهد رسید.