زیبا سازی فضای سبز بیماران صعب العلاج  توسط هنرجویان پارسا
زیبا سازی فضای سبز بیماران صعب العلاج  توسط هنرجویان پارسا

رییس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش استان اصفهان : زیبا سازی فضای سبزمرکزاسکان بیماران صعب العلاج فرهنگی توسط هنرجویان شهید پارسا نجف آباد انجام شد. پیمان شاهپوری افزود: هنرآموزان هنرستان کشاورزی شهید پارسا نجف آباد ضمن طراحی و جانمایی، پروژه کاشت نهال و گیاهان زینتی را جهت زیبا سازی فضای سبز مرکز […]

رییس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش استان اصفهان : زیبا سازی فضای سبزمرکزاسکان بیماران صعب العلاج فرهنگی توسط هنرجویان شهید پارسا نجف آباد انجام شد.

پیمان شاهپوری افزود: هنرآموزان هنرستان کشاورزی شهید پارسا نجف آباد ضمن طراحی و جانمایی، پروژه کاشت نهال و گیاهان زینتی را جهت زیبا سازی فضای سبز مرکز اسکان بیماران صعب العلاج فرهنگی اجرا کردند .
وی در زمینه طرح آموزش همراه با تولیدگفت : یکی از موثرترین راه کارهای کیفیت بخشی آموزشی ، اجرای صحیح و دقیق طرح تولید در هنرستان ها می باشد که در این راستا با توجه به پتانسیل ها و توانمندی های هنرستان های مجری رشته نساجی ، تولید پارچه لباس کار هنرستان ها ی استان در دستور کار قرار گرفت.
وی در این زمینه افزود : طی جلسه ای که با موضوع نحوه اجرایی نمودن طرح آموزش همراه با تولید که با حضور مدیران هنرستان های نساجی استان برگزار گردید ضمن بررسی چالش ها و مشکلات فرا روی هنرستان ها ، راهکارهای ارتقاء کیفیت آموزش های رشته نساجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع:پانا