ساخت تجهیزات «پلیس سیار» در نجف آباد
ساخت تجهیزات «پلیس سیار» در نجف آباد
برای اولین بار در کشور و در قالب اجرای طرح آزمایشی «پلیس سیار»، تجهیزات مورد نیاز در نجف آباد در حال ساخت است و تا پایان سال صد نمونه از این تجهیزات تحویل نیروی انتظامی خواهد شد.

ساخت تجهیزات «پلیس سیار» در نجف آباد

برای اولین بار در کشور و در قالب اجرای طرح آزمایشی «پلیس سیار»، تجهیزات مورد نیاز در نجف آباد در حال ساخت است و تا پایان سال صد نمونه از این تجهیزات تحویل نیروی انتظامی خواهد شد.

تسنیم: رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: تحول در کلانتری‌ها خواست مقام معطم رهبری و فرماندهی بوده که در این راستا شورای عالی تحول در سال ۹۵ در پاسگاه‌ها راه اندازی شد و ابعاد مختلفی را مدنظر قرار داده بود.

سردار محمد شرفی گفت:  راه اندازی واحد سیار پلیس مجهز به سامانه‌های GIS و ABLS که موقعیت جغرافیایی گشت‌ها را به صورت تصویری کنترل و پایش می‌کنند، در دست اقدام است تا همزان با تغییر محیط جرم و جابجایی متهم بتوانند موثر واقع شوند.

وی افزود: شعبات قضایی در سطح شهر نیز تا پایان سال ۹۸ با تجهیز کامل به کلانتری تبدیل خواهند شد. به لحاظ منابع انسانی نیز ۲۵ هزار نفر از کارکنان کلانتری در دوره‌های تعالی رفتار و استقلال رفتار شرکت کردند.

نیروی انتظامی

نیروی انتظامی

ساخت تجهیزات «پلیس سیار» در نجف آباد