ساخت قطعات دستگاه بازیافت در نجف آباد
ساخت قطعات دستگاه بازیافت در نجف آباد
فارس: مدیرعامل شرکت بازیافت لنجان گفت: در سال جهش تولید توانستیم تجهیزات اصلی بخش پردازش کارخانه بازیافت را با مشارکت یک کارگاه تولیدی در نجف‌آباد داخلی‌سازی کنیم.

ساخت قطعات دستگاه بازیافت در نجف آباد

فارس: مدیرعامل شرکت بازیافت لنجان گفت: در سال جهش تولید توانستیم تجهیزات اصلی بخش پردازش کارخانه بازیافت را با مشارکت یک کارگاه تولیدی در نجف‌آباد داخلی‌سازی کنیم.

سبحان نظری گفت: قبلا این سَرَند را از آلمان وارد می‌کردیم که در شرایط تحریم و افزایش قیمت ارز این بخش از کارخانه را در داخل تولید کنیم که در نتیجه آن هزینه ۲ میلیارد تومانی به ۵۰۰ میلیون تومان کاهش یافت.

وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های تحقیقاتی مشترکی را با دانشگاه اصفهان تعریف کرده‌ایم و به دنبال دریافت مجوز ایجاد مرکز تحقیقات بازیافت کشور در لنجان هستیم.

نظری تصریح کرد: در طول یک سال گذشته اقدامات اصلاحی مختلفی را در کارخانه اجرا کردیم که در نتیجه آن حجم پسماند دفنی از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش یافت و در ادامه به کمتر از ۲۰ درصد خواهد رسید.

دستگاه بازیافت

دستگاه بازیافت

ساخت قطعات دستگاه بازیافت در نجف آباد