ساخت مسکن ملی نجف آباد در اراضی وقفی
ساخت مسکن ملی نجف آباد در اراضی وقفی
نجف آباد نگار: مدیر کل اوقاف استان اصفهان گفت: 10 هکتار از قسمت های بلامعارض یک موقوفه 450 هکتاری در شهرستان نجف آباد، به ساخت 750 واحد مسکن طرح اقدام ملی اختصاص داده شده است.

ساخت مسکن ملی نجف آباد در اراضی وقفی

نجف آباد نگار: مدیر کل اوقاف استان اصفهان گفت: ۱۰ هکتار از قسمت های بلامعارض یک موقوفه ۴۵۰ هکتاری در شهرستان نجف آباد، به ساخت ۷۵۰ واحد مسکن طرح اقدام ملی اختصاص داده شده است.

حجت الاسلام رضا صادقی بدون نام بردن از این موقوفه ادامه داده: متصرفان این موقوفه، مجموعه های حقوقی مانند شهرداری، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، ارشاد و اوقاف هستند. ۴هکتار از مجموع ۱۰هکتار درنظر گرفته شده برای طرح اقدام ملی مسکن، توسط دکل های انتقال برق اشغال شده که بایستی آزاد سازی شود.

صادقی با اشاره به پیش بینی  ۴۰ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی در این مجموعه و تعدادی واحدهای تجاری اضافه کرد: در طراحی صورت گرفته، قرار است ۳۰ بلوک ۶طبقه ای در این زمین ها ساخته شود که مجموع واحدهای مسکونی آن به ۷۵۰ باب بالغ خواهد شد.

نجف آباد نیوز: با شرحی که مدیر کل اوقاف استان داده، به نظر می رسد زمین مورد اشاره، بخشی از موقوفه چند صد هکتاری «ملاعبدالرحیم» باشد که سال هاست اهالی مظلوم فیروزآباد، بخش هایی از یزدانشهر و ادارات متعددی را درگیر خود کرده و با وجود وعده های متعدد برای حل این معضل، هنوز خبری را باز شدن گره این موقوفه نشده است.

خیلی بعید است دولت فعلی بعد از ۷ سال سردرگمی، شعار دادن و بی برنامگی در موضوع مسکن و «مزخرف» دانستن «مسکن مهر»، بتواند کار خاصی با طرح اقدام ملی انجام دهد؛ به خصوص در نجف آباد و اراضی موقوفه ای که درگیر مشکلات متعدد است و نزدیک به نیمی قطعه زمین در نظر گرفته شده را دکل های انتقال برق اشغال کرده اند.

توییت ابوالفضل ابوترابی در مورد وقف

توییت ابوالفضل ابوترابی در مورد وقف

ساخت مسکن ملی نجف آباد در اراضی وقفی