ساخت هنرستان خیرساز رضائیان در نجف آباد
ساخت هنرستان خیرساز رضائیان در نجف آباد
روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان: طی جلسه ای که با حضور جمعی از مسئولان استان و آموزش و پرورش شهرستان برگزار گردید، توافقنامه ساخت هنرستانی فنی و حرفه ای ۹ کلاسه حاج مهدی رضائیان نجف آبادی در زمین سه هزار متر مربعی اهدایی این خیر در یزدانشهر، امضاء شد.

ساخت هنرستان خیرساز رضائیان در نجف آباد

روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان: طی جلسه ای که با حضور جمعی از مسئولان استان و آموزش و پرورش شهرستان برگزار گردید، توافقنامه ساخت هنرستانی فنی و حرفه ای ۹ کلاسه حاج مهدی رضائیان نجف آبادی در زمین سه هزار متر مربعی اهدایی این خیر در یزدانشهر، امضاء شد.

طبق این توافقنامه که مابین رضائیان و اداره کل نوسازی مدارس استان به امضاء رسید، قرار است این هنرستان با سه باب کارگاه مجزای ۹۰۰مترمربعی و در چهار رشته، طی سه طبقه با زیربنای ۱۵۰۰مترمربع، با مشارکت صددرصدی خیر اهداء کننده زمین ساخته شود.

نجف آباد نیوز: توجه ویژه خیران به ساخت مدارس و به ویژه هنرستان با توجه به آینده شغلی بهتر دانش آموزان این گونه مراکز، از اتفاق های مبارک سال های اخیر در نجف آ‌باد به شمار می آید. نجف آباد، یکی از پایین ترین سرانه های فضاهای آموزشی استاندارد را در استان اصفهان به خود اختصاص داده است.

امضای توافقنامه ساخت هنرستان خیرساز حاج مهدی رضائیان نجف آبادی

امضای توافقنامه ساخت هنرستان خیرساز حاج مهدی رضائیان نجف آبادی

ساخت هنرستان خیرساز رضائیان در نجف آباد