ساخت ۶۵۰ خانه نهضت ملی مسکن در نجف آباد
ساخت ۶۵۰ خانه نهضت ملی مسکن در نجف آباد
خانه ملت: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: با تلاش های انجام شده عملیات اجرایی طرح نهضت مسکن ملی در حوزه انتخابیه شروع شده و اکنون حدود 650 واحد مسکونی در نجف آباد و  750 واحد در تیران در زمین های اهدایی وزارت راه و شهرسازی در دست احداث است.

ساخت ۶۵۰ خانه نهضت ملی مسکن در نجف آباد

خانه ملت: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: با تلاش های انجام شده عملیات اجرایی طرح نهضت مسکن ملی در حوزه انتخابیه شروع شده و اکنون حدود ۶۵۰ واحد مسکونی در نجف آباد و  ۷۵۰ واحد در تیران در زمین های اهدایی وزارت راه و شهرسازی در دست احداث است.

ابوالفضل ابوترابی ادامه داد: برای ساخت تقاطع غیرهمسطح شهدای دانشجو نجف آباد پیگیری مستمری صورت گرفته اما این طرح در حال حاضر با مشکل اعتبار روبه رو شده و همچنین در مسیر آن لوله آب و گاز وجود دارد که بایستی با همکاری دستگاه های مربوطه جابه جا شوند.

ابوترابی اظهار کرد: در موضوع اشتغال نیز ۱۵ شهرک صنعتی در شهرستان نجف آباد فعال هستند و خوشبختانه مردم منطقه مشغول به کار هستند و سامانه کاریابی نیز طراحی شده تا اینکه مردم درخواست خود را ثبت و کار استخدام آنها در این شهرک ها انجام شود.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

ساخت ۶۵۰ خانه نهضت ملی مسکن در نجف آباد