ساماندهی فعالیت گروه های تعزیه خوانی در نجف آباد
ساماندهی فعالیت گروه های تعزیه خوانی در نجف آباد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نجف آباد گفت: بررسی شاخص های مختلف، از مجموع ۴۸ هیات تعزیه خوانی فعال در نجف آباد، در حال حاضر به ۱۸ مجموعه مجوز اجرای برنامه در ساعات مشخصی از ایام محرم و صفر اعطا گردیده است. اقبال صالحی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نجف آباد با بیان […]

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نجف آباد گفت: بررسی شاخص های مختلف، از مجموع ۴۸ هیات تعزیه خوانی فعال در نجف آباد، در حال حاضر به ۱۸ مجموعه مجوز اجرای برنامه در ساعات مشخصی از ایام محرم و صفر اعطا گردیده است.

اقبال صالحی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نجف آباد با بیان این مطلب اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی مقرر شد تا سیاست کلی دستگاه های متولی بر آموزش، ساماندهی و ارتقاء کیفیت برنامه های برگزار شده به جای گسترش کمی گروه های فعال در تعزیه متمرکز شود و از ورود گروه های مشابه از دیگر نقاط استان نیز جلوگیری به عمل آید.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود تدوین یک برنامه سالیانه برای تعزیه خوان ها و انجام هماهنگی های لازم با  سایر دستگاه های متولی را دیگر اقدام صورت گرفته در این بخش دانست و ادامه داد: با توجه به موارد متعدد گزارشات مردمی در خصوص ایجاد مزاحمت و سلب آسایش برخی از اجراهای تعزیه در بافت مسکونی، مقرر شد در مجوزهای صادره، ساعت چنین برنامه هایی به گونه ای تنظیم شود که با اقامه نماز مغرب و عشاء مراسم پایان یافته و از هر گونه سد معبر نیز خودداری شود.
حجت الاسلام حسناتی امام جمعه نجف آباد نیز در آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی نجف آباد گفت: متاسفانه نوع فعالیت برخی گروه های تعزیه به شکلی است که نه تنها مفاهیم ناب شیعه و انسانیت را منتقل نمی کند، بلکه به دلیل لحاظ نکردن بسیاری از موارد، گاهی ضربات جبران ناپذیری را به اعتقادات مردم وارد می کند و بایستی مانند هیات های مذهبی، برگزاری دوره های آموزشی برای فعالین این عرصه نیز به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد.

منبع:ایمنا