سختی «انتخاب» در ششمین انتخابات شورای نجف آباد
سختی «انتخاب» در ششمین انتخابات شورای نجف آباد
در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر نجف آباد، بیش از 90 نفر تایید صلاحیت شده اند. یعنی برای هر کرسی شورا، 10نفر. تعدد کاندیداها و محدودیت های خاص کرونایی در کنار ضعف های تبلیغاتی کاندیداها، انتخاب گزینه های اصلح  برای مردم را سخت تر از همیشه کرده است.

سختی «انتخاب» در ششمین انتخابات شورای نجف آباد

در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر نجف آباد، بیش از ۹۰ نفر تایید صلاحیت شده اند. یعنی برای هر کرسی شورا، ۱۰نفر. تعدد کاندیداها و محدودیت های خاص کرونایی در کنار ضعف های تبلیغاتی کاندیداها، انتخاب گزینه های اصلح  برای مردم را سخت تر از همیشه کرده است.

در دوره های قبل، برگزاری جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ کاندیداها، فرصت مناسبی بود برای شناخت افراد و بررسی برنامه ها و کارنامه های آن ها ولی در این دوره، محدودیت های بهداشتی، این امکان را از فعالین انتخاباتی گرفته.

در این میان، بیشتر کاندیداها و حتی ائتلاف ها، به دلیل هزینه بر بودن تبلیغات انتخاباتی، توجه چندانی هم به فضاهای مجازی شهر با چند ده هزار عضو نداشته اند و تبلیغات شان را به گروه های خودساخته در واتس آپ و تلگرام، محدود کرده اند. این در حالی است که بیشتر این افراد، اهمیت فضای مجازی را فقط شعار می دهند و میلیون ها تومان برای چاپ بنر و تبلیغات کاغذی هزینه کرده اند.

تجربه دوره های قبلی انتخابات شورا در نجف آباد، نشان داده که ائتلاف ها تا حدودی رای نهایی را مشخص می کنند ولی در نهایت، ویژگی های فردی خود کاندیداها است که آن ها را به جمع ۹ برگزیده مردم، خواهد رساند. همانند شورای پنجم که ائتلاف های اصلاح طلبان و اصولگرایان، در جمع ۲۰ نفر بالای جدول شمارش آراء بودند ولی در نهایت، ترکیبی از آن ها وارد شورا شد.

به همین دلیل و برخی دلایل دیگر، بسیاری از کاندیداهای حاضر در ائتلاف ها، ترجیح داده اند در چند ائتلاف شرکت داشته و در عین حال، به صورت انفرادی نیز تبلیغ کنند.

در روزهای اخیر نیز برخی اشخاص شناخته شده و مجموعه های فعال در عرصه های مختلف، شروع به معرفی لیست مخصوص خود به صورت منتخبی از ائتلاف ها و کاندیداهای مستقل کرده اند.

به هر حال، ایرانی ها به ویژه مردم نجف آباد، چندان قابل پیش بینی نیستند و باید تا ۲۸ خرداد و روزهای بعد از آن منتظر ماند و دید که چه کسانی توانسته اند اقبال مردمی را به سمت خود جلب کنند.

ائتلاف های نجف آباد؛ انتخابات شورای ششم نجف آباد

ائتلاف های نجف آباد؛ انتخابات شورای ششم نجف آباد

سختی «انتخاب» در ششمین انتخابات شورای نجف آباد