سختی پیش بینی نتیجه انتخابات مجلس در نجف آباد
سختی پیش بینی نتیجه انتخابات مجلس در نجف آباد
در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون، رقابت اصلی را باید بین پنج تا شش نفر از مجموع 27 نامزد نهایی دانست؛ افرادی که به غیر از نماینده فعلی، چندان برای افکار عمومی حوزه انتخابیه شناخته شده نیستند و میزان آرای آن ها در 11 اسفند 1402، به کمیت و کیفیت فعالیت های آن ها در روزهای پیش رو بستگی خواهد داشت.

سختی پیش بینی نتیجه انتخابات مجلس در نجف آباد

در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون، رقابت اصلی را باید بین پنج تا شش نفر از مجموع ۲۷ نامزد نهایی دانست؛ افرادی که به غیر از نماینده فعلی، چندان برای افکار عمومی حوزه انتخابیه شناخته شده نیستند و میزان آرای آن ها در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲، به کمیت و کیفیت فعالیت های آن ها در روزهای پیش رو بستگی خواهد داشت.

رای آوردن در حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون، کاری است به نسبت مشکل و پیچیده و کسانی در این میدان موفق خواهند بود که از ماه ها پیش در این خصوص برنامه ریزی و اقدام کرده باشند و بتوانند به اشکال مختلف، نظر موافق شخصیت های تاثیرگذار شهرستان های نجف آباد، تیران و کرون را جلب کنند.

در این حوزه انتخابیه، همانند بیشتر نقاط کشور، مردم به حرف چهره های شاخص و تاثیرگذار توجه می کنند و نامزد مورد نظرشان را انتخاب می کنند.

باید منتظر روزهای آینده ماند و دید که کدام یک از این نامزدها می توانند استفاده بهتری از ظرفیت های فضای مجازی، تعامل با بزرگان حوزه انتخابیه و در مجموع اقناع افکار عمومی داشته باشند.

با توجه به این وضعیت، خیلی سخت است که بتوان به قطعیت گفت کدام یکی از پنج، شش نامزد شاخص این دوره، موفق به راهیابی به مجلس دوازدهم خواهند شد؛ انتخابات دوره های گذشته در این حوزه انتخابیه، ثابت کرده که گاهی انتخاب مردم، همه پیش بینی ها را به هم می ریزد.

انتخابات مجلس شورای اسلامی

انتخابات مجلس شورای اسلامی

سختی پیش بینی نتیجه انتخابات مجلس در نجف آباد