سخنرانی رائفی پور در حسینیه حضرت فاطمه الزهرا نجف آباد
سخنرانی رائفی پور در حسینیه حضرت فاطمه الزهرا نجف آباد

استاد علی اکبر رائفی پور صبح روز جمعه به سخنرانی در محل حسینیه حضرت فاطمه الزهرا با موضوع زندگی جاهلی در عصر مدرن با محوریت استفاده از ماهواره پرداخت.

استاد علی اکبر رائفی پور صبح روز جمعه به سخنرانی در محل حسینیه حضرت فاطمه الزهرا با موضوع زندگی جاهلی در عصر مدرن با محوریت استفاده از ماهواره پرداخت.