سخنرانی شهید مجید کبیرزاده در لشکر۲۵کربلا+فیلم
سخنرانی شهید مجید کبیرزاده در لشکر۲۵کربلا+فیلم
این فیلم، سخنرانی شهید مجید کبیرزاده از نیروهای با سابقۀ لشکر۸نجف‌اشرف را در جمع نیروهای لشکر۲۵ کربلا نشان می‌دهد.

سخنرانی شهید مجید کبیرزاده در لشکر۲۵کربلا+فیلم

این فیلم، سخنرانی شهید مجید کبیرزاده از نیروهای با سابقۀ لشکر۸نجف‌اشرف را در جمع نیروهای لشکر۲۵ کربلا نشان می‌دهد.

کبیرزاده در ابتدای سال ۶۵ و بعد از عملیات والفجر۸ در شبه‌جزیره فاو، به دلایلی از لشکر۸ جدا شد و به لشکر۲۵کربلا به فرماندهی مرتضی قربانی پیوست.

شهید کبیرزاده در نهایت ۱۹ دی ۶۵ در ۲۵ سالگی طی عملیات کربلای۵ در جایگاه فرمانده تیپ لشکر۲۵ به شهادت رسید.

به نظر می‌رسد این فیلم در نیمۀ دوم سال۶۵ و در منطقه‌ای در جنوب کشور، ضبط شده باشد.

شهید مجید کبیرزاده

شهید مجید کبیرزاده

https://www.aparat.com/v/p92Nz

سخنرانی شهید مجید کبیرزاده در لشکر۲۵کربلا+فیلم