سردرگمی شورای ششم نجف آباد در اطلاع رسانی
سردرگمی شورای ششم نجف آباد در اطلاع رسانی
در شرایطی که زمان زیادی به آغاز فعالیت ششمین دوره شورای اسلامی شهر نجف آباد نمانده، هنوز هیچ کس به عنوان سخنگوی رسمی منتخبان مردم معرفی نشده و چندین کانال شخصی متعلق به اعضاء، مدعی اطلاع رسانی شفاف به مردم شده اند.

سردرگمی شورای ششم نجف آباد در اطلاع رسانی

در شرایطی که زمان زیادی به آغاز فعالیت ششمین دوره شورای اسلامی شهر نجف آباد نمانده، هنوز هیچ کس به عنوان سخنگوی رسمی منتخبان مردم معرفی نشده و چندین کانال شخصی متعلق به اعضاء، مدعی اطلاع رسانی شفاف به مردم شده اند.

البته این شفافیت، تنها در سطح انعکاس تصاویر و اخبار کلی از دیدارهای عمومی اعضا محدود مانده و هیچ کدام از این کانال ها، وارد جزئیات مصداقی روند انتخاب شهردار آینده نجف آباد، نشده اند.

منتخبان شورای شهر باید بدانند اگر ادعای شفافیت دارند، باید اسامی گزینه های روی میز را منتشر کنند تا مردم بدانند، منتخبان شان در چه سطحی و با چه معیارهایی برایشان تصمیم می گیرند.

شورای شهر

شورای شهر

سردرگمی شورای ششم نجف آباد در اطلاع رسانی