سردرگمی و بلاتکلیفی دانش آموزان و معلمان نجف آباد
سردرگمی و بلاتکلیفی دانش آموزان و معلمان نجف آباد
مسئولان استان باز هم عدم ثبات تصمیم گیری خود را نشان داده و اعلام کردند بازگشایی مدارس در چهار شهرستان، با تاخیر یک هفته ای همراه خواهد بود.

سردرگمی و بلاتکلیفی دانش آموزان و معلمان نجف آباد

در شرایطی که از هفته ها قبل اعلام شده بود که از صبح پانزدهم شهریور، مدارس با رعایت شیوه نامه های بهداشتی شروع به کار خواهند کرد، کمتر از یک روز مانده به این بازگشایی، مسئولان استان باز هم عدم ثبات تصمیم گیری خود را نشان داده و اعلام کردند بازگشایی مدارس در چهار شهرستان، با تاخیر یک هفته ای همراه خواهد بود.

سید رضا موسوی زاده رییس آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد گفته: از فردا ۱۵ شهریور ماه آموزش ها در مدارس به صورت مجازی شروع شده اما دانش آموزان در مدارس حاضر نخواهند شد و در پایان هفته با بررسی وضع موجود تصمیم مقتضی در خصوص حضور دانش آموزان در مدارس گرفته می شود.

این تصمیم به قدری دقیقه نودی و عجولانه بود که امروز شنبه پانزدهم شهریور ماه، برخی دانش آموزان پشت درهای بسته مدارس حاضر شده اند. البته این بی برنامگی و تعدد تصمیم ها، منحصر به اصفهان نیست و در دیگر نقاط کشور نیز وضعیت مشابهی وجود دارد.

دانش آموزان دختر

دانش آموزان دختر

سردرگمی و بلاتکلیفی دانش آموزان و معلمان نجف آباد