سرما،۴ نجف آبادی را بیمارستانی کرد
سرما،۴ نجف آبادی را بیمارستانی کرد

ذاکرنیوز: انسداد لوله بخاری و استفاده از زغال برای گرمایش منزل، چهار نفر را در نجف آباد مسموم و راهی بیمارستان کرد. عباس عابدی مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان  گفت: در حادثه ای که ساعت چهار و ۳۸ دقیقه صبح سه شنبه در منزلی در این رخ داد به دلیل انسداد […]

ذاکرنیوز: انسداد لوله بخاری و استفاده از زغال برای گرمایش منزل، چهار نفر را در نجف آباد مسموم و راهی بیمارستان کرد.

عباس عابدی مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان  گفت: در حادثه ای که ساعت چهار و ۳۸ دقیقه صبح سه شنبه در منزلی در این رخ داد به دلیل انسداد لوله بخاری از داخل ساختمان، موجب مسمومیت دو مرد و یک خانم با گاز منوکسید کربن شد.
عباس عابدی افزود: تکنسین های اورژانس ۱۱۵ این افراد را پس از اکسیژن درمانی و اقدامات اولیه به بیمارستان شهید منتظری نجف آباد منتقل کردند.
وی همچنین درباره حادثه دیگری که ساعت ۱۰ و ۴۰ دقیقه همان روز به اورژانس اعلام شد بیان کرد: در این حادثه یک خانم کهنسال برای گرمای منزل خود از زغال استفاده کرده بود که با گاز منوکسیدکربن حاصل از احتراق زغال دچار مسمومیت شده بود که با کمک نیروهای اورژانس به بیمارستان انتقال داده شد.