سهامداران نیلو و اصفهان حرکت مثبتی نداشته اند
سهامداران نیلو و اصفهان حرکت مثبتی نداشته اند

ایرنا: معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری نجف آباد گفت: با اینکه مسئولان استان بویژه کمیسیون کارگری تاکنون بسیاری از موانع تولید این دو واحد را با هماهنگی با دستگاه های اجرائی برطرف کرده اند اما سهامداران و مدیریت آنها تاکنون حرکت مثبتی انجام نداده اند. نبی الله صالحی گفت:برای پرداخت مطالبات کارگران و رونق کارخانه های […]

ایرنا: معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری نجف آباد گفت: با اینکه مسئولان استان بویژه کمیسیون کارگری تاکنون بسیاری از موانع تولید این دو واحد را با هماهنگی با دستگاه های اجرائی برطرف کرده اند اما سهامداران و مدیریت آنها تاکنون حرکت مثبتی انجام نداده اند.

نبی الله صالحی گفت:برای پرداخت مطالبات کارگران و رونق کارخانه های کاشی اصفهان و نیلو مقرر شد تا سهامداران و مدیریت آنها، اقدام به تزریق نقدینگی کنند.

وی افزود: در جلسه کمیسیون کارگری نجف آباد از ادارات برق،گاز و تامین اجتماعی با اینکه مطالباتی از دو کارخانه یاد شده دارند، خواسته شد تا برای جلوگیری از تعطیلی این دو واحد تولیدی مساعدت لازم را انجام دهند که این همکاری صورت گرفته است.