سه بار اعدام برای عامل دو جنایت در نجف آباد
سه بار اعدام برای عامل دو جنایت در نجف آباد
رکنا: قاتل مسلح که پس از دو جنایت در نجف آباداصفهان و ۱۱ سرقت مسلحانه پابه فرار گذاشته بود سرانجام درجریان قتلی دیگر در کرج دستگیر شد.

سه بار اعدام برای عامل دو جنایت در نجف آباد

رکنا: قاتل مسلح که پس از دو جنایت در نجف آباداصفهان و ۱۱ سرقت مسلحانه پابه فرار گذاشته بود سرانجام درجریان قتلی دیگر در کرج دستگیر شد. این متهم ۵۵ ساله به اتهام سه جنایت فجیع به سه بار قصاص نفس و همچنین ۱۱ سرقت مسلحانه به ۱۵ سال حبس و درادامه به اتهام زخمی کردن فردی درحین سرقت به پرداخت دیه محکوم شد.

این کارنامه سیاه متهم شروری است که سال ۷۱ پس از ۲ جنایت سریالی در نجف آباد اصفهان با همدستی پنج سارق دیگر که همگی دست به اسلحه بودند گانگستر بازی اشان همه را شوکه کرده بود.درست مانند برادران دالتون با اسلحه وارد بانک شده و بعد از شلیک گلوله معاون بانک را به قتل رسانده بودند.

آنها پس از ارتکاب ۱۱ فقره سرقت مسلحانه در اصفهان سرانجام دستگیر شدند اما رئیس برادران دالتون که دو جنایت را مرتکب شده بود کماکان متواری بود و پلیس هیچ ردی از او نداشت.

نزدیک به ۳۰سال از این ماجرا گذشته بود طوری که دیگر این پرونده در کارتن های انباری پلیس آگاهی درحال خاک خوردن بود تا اینکه این متهم سابقه دار سروکله اش در کرج پیدا شد.آن هم وقتی که خبر یک جنایت مرموز در کرج ماموران آگاهی البرز را راهی یک خانه مرد ثروتمند کرد.

سه بار اعدام برای عامل دو جنایت در نجف آباد

سه بار اعدام برای عامل دو جنایت در نجف آباد

«رکنا»، این تصویر را در کنار متن خبرش کار کرده. چون قیدی از «تزیینی» بودن نیاورده، احتمال دارد این تصویر، متعلق به مجرم مورد اشاره باشد.

سه بار اعدام برای عامل دو جنایت در نجف آباد