سوالات ممنوعه نوروز
سوالات ممنوعه نوروز
 «شاهپوری» برای کانال تلگرامی ما نوشته:از تمامی شهروندان عزیز خواهش میکنم در هنگام دید و بازدید عید نوروز ،از جوانان سوال «حالا کوجو چیکار میکونی » را نپرسید!

سوالات ممنوعه نوروز

 «شاهپوری» برای کانال تلگرامی ما نوشته:از تمامی شهروندان عزیز خواهش میکنم در هنگام دید و بازدید عید نوروز ،از جوانان سوال «حالا کوجو چیکار میکونی » را نپرسید!

خودتان مطلع هستید وظعیت اقتصاد نابسامان است
شاغلان بیکار شده اند
بیکاران بی پول و
بی پولان بی عار شده اند
و مسئولان همراه با کارخانه ها جهت ابراز همدردی به خواب رفته اند و همچنین استخدام بانوان در تمامی مشاغل به وفور قابل روئیت است و آن هم به دلیل روابط عمومی بالا(که ظاهرا برای آقایان روابط عمومی زیر خط فقر تعریف شده است) و دریافت حقوق کمتر از آقایان می باشد.

لذا سوال بعدی «په تو همو زن نعسده ی » راهم نپرسید.چون درصورت ازدواج حتما شما را دعوت میکرد و یا عروس جدید در خانه حضور داشت و در بلونی جهت ترشی نگهداری نمی شد.

پس نتیجه می گیریم :

موقع سال تحویل دعا برا فرج امام زمان(عج) فراموش نشود…

*دید و بازدید در زمان کم انجام گردد.

*در صورت افزایش زمان دیدار به مسائل ذکر شده بالا نپردازید.

*اصلا نپردازید

*جان عزیزتون نپردازید

*اگر نمیتوانید در خانه حضور داشته باشید.

(درصورت طاقت نیاوردن سوالات مذکور بالا را از دختران بپرسید.چون شرایط برای آنان بیشتر مهیاست.)

*دعا برای بیداری مسئولین

*و در آخرهم دعا برای فرج امام زمان (عج)

از طرف جمعی از جوانان بیکار جامعه که تنها سرگرمیشان(خداروشکر) یک نخ سیگار می باشد.

المان نوروزی

بوستان خدمت، روبه روی گلزار شهدا

سوالات ممنوعه نوروز