سومی دختر کاراته کار نجف آباد در کشور
سومی دختر کاراته کار نجف آباد در کشور
ورزش و جوانان نجف آباد: زهرا احمدپور کاراته کای شهرستان نجف آباد به مربیگری ندا نوری در مرحله دوم رقابت های لیگ کاراته وان ایران در تهران، موفق به کسب مقام سوم کومیته در وزن ۶۸- کیلوی زیر ۲۱ سال شد.

سومی دختر کاراته کار نجف آباد در کشور

ورزش و جوانان نجف آباد: زهرا احمدپور کاراته کای شهرستان نجف آباد به مربیگری ندا نوری در مرحله دوم رقابت های لیگ کاراته وان ایران در تهران، موفق به کسب مقام سوم کومیته در وزن ۶۸- کیلوی زیر ۲۱ سال شد.

این مسابقات در روز ۹ آذر ماه ١۴٠٢ به میزبانی تهران در ورزشگاه آزادی برگزار شد.

زهرا احمدپور کاراته کای شهرستان نجف آباد

زهرا احمدپور کاراته کای شهرستان نجف آباد

سومی دختر کاراته کار نجف آباد در کشور