رو سیاهی فرهنگ شهری در کمربندی جنوبی نجف آباد
رو سیاهی فرهنگ شهری در کمربندی جنوبی نجف آباد

اگر گذرتان به کمربندی جنوبی نجف آباد و محدوده تقاطع آن با زیر گذر جلال آباد خورده باشد،حتما تابلوهای بزرگ راهنمای جاده که به دستان نامبارک برخی شهروندان رو سیاه شده اند را مشاهده کرده اید. سیاهی این تابلوها که با هزینه سنگینی از بیت المال تهیه و نصب می شوند را باید نمادی از […]

اگر گذرتان به کمربندی جنوبی نجف آباد و محدوده تقاطع آن با زیر گذر جلال آباد خورده باشد،حتما تابلوهای بزرگ راهنمای جاده که به دستان نامبارک برخی شهروندان رو سیاه شده اند را مشاهده کرده اید.

سیاهی این تابلوها که با هزینه سنگینی از بیت المال تهیه و نصب می شوند را باید نمادی از بی فرهنگی برخی از شهروندان دانست.

سیاهی هایی که اتفاقا در سفید ترین شب های اهالی این شهر و در زمان برگزاری مراسم عروسی رقم میخورد ولی روسیاهی آن برای آبروی شهر باقی می ماند.

اگر کمی منصف باشیم حداقل در این مورد نمی توان دستگاه های دولتی را مقصر دانست و باید برای پیدا کردن مقصر، به سراغ خودمان برویم که چرا به این جا رسیده ایم!؟

عکسها از: فاضل