سینه‌زنی رزمندگان جهاد‌سازندگی نجف‌آباد در عملیات خیبر+فیلم
سینه‌زنی رزمندگان جهاد‌سازندگی نجف‌آباد در عملیات خیبر+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اسفند62 ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) لحظاتی از مداحی و سینه‌زنی رزمندگان جهاد سازندگی نجف‌آباد و لشکر8نجف را به تصویر کشیده است.

سینه‌زنی رزمندگان جهاد‌سازندگی نجف‌آباد در عملیات خیبر+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اسفند۶۲ و چند روز پس از شروع عملیات خیبر در جزایر مجنون ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) لحظاتی از مداحی و سینه‌زنی رزمندگان جهاد سازندگی نجف‌آباد و لشکر۸نجف در دشت جفیر (حوالی هویزه) را به تصویر کشیده است.

در این فیلم که رزمندگان هماهنگ با هم پیشانی‌بند‌های یک‌شکل استفاده کرده‌اند، ابولقاسم عابدینی از مداحان شناخته شده جبهه و جنگ در شهرستان نجف‌آباد، برای حاضرین مداحی می‌کنند.

عابدینی کارمند وقت مخابرات بود در مقاطع مختلف به عنوان راننده آمبولانس نیروهای جهاد‌سازندگی نجف‌آباد و مداح راهی جبهه‌ها می‌شد.

در اوایل فیلم، حاضرین برای لحظاتی تمرین کوتاهی می‌کنند تا برای اجرای برنامه آماده‌تر شوند و در ادامه عابدینی خاطرۀ کوتاهی از کمک کردن یک پیرزن به جبهه، برایشان تعریف می‌کند.

برنامه در لحظات بعد با مداحی و سینه‌زنی ادامه پیدا می‌کند و در این بین یک فیلم‌بردار دیگر و شخصی که صدا را ضبط می‌کند و رزمنده‌ای که گاهی عکاسی می‌کنند نیز در تصویر به چشم می‌آیند.

این برنامه، در کنار سنگر فرماندهی نیروهای جهاد نجف‌آباد برگزار شده و گاهی که دوربین این سنگر را نشان می‌دهد، برخی چهره‌های شاخص جهادسازندگی مانند شهید اسماعیل انتشاری دیده می‌شوند.

برخی تصاویر، تزیینی هستند.

ابولقاسم عابدینی رزمنده و مداح جهاد سازندگی نجف آباد. این تصویر، حوالی سال 1400 گرفته شده

ابولقاسم عابدینی رزمنده و مداح جهاد سازندگی نجف آباد. این تصویر، حوالی سال ۱۴۰۰ گرفته شده

 

سینه‌زنی رزمندگان جهاد‌سازندگی نجف‌آباد در عملیات خیبر+فیلم