سینه‌زنی رزمندگان لشکر۸نجف در والفجر‌مقدماتی+فیلم
سینه‌زنی رزمندگان لشکر۸نجف در والفجر‌مقدماتی+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که بهمن ماه سال 61 و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، مداحی و سینه‌زنی جمعی از رزمندگان لشکر8نجف‌اشرف، نشان داده شده است.

سینه‌زنی رزمندگان لشکر۸نجف در والفجر‌مقدماتی+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که بهمن ماه سال ۶۱ و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، مداحی و سینه‌زنی جمعی از رزمندگان لشکر۸نجف‌اشرف، نشان داده شده است.

طبق گفته اصفهانی، این رزمندگان جزء گردان مقداد هستند و چهره بیشتر آن‌ها در طول فیلم نمایش داده می‌شود.

در لحظات ابتدایی و پایان فیلم هم دوربین روی چهره یکی از مسئولان نیروها، که رزمنده‌ای اهل نجف‌آباد است، متمرکز شده و در فیلم بعدی با او مصاحبه می‌کند.

تصاویر، تزیینی است.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

سینه‌زنی رزمندگان لشکر۸نجف در والفجر‌مقدماتی+فیلم