شاخص‌های فرهنگی نجف آباد
شاخص‌های فرهنگی نجف آباد

مهندسی و تدوین شاخص ها در الگوی حاضر مبتنی بر دیدگاهی اقتضائی، خلاق، معنا گرا، ارزش گرا، کارکرد گرا و سازمان یافته است که با هدف شناسائی هوشمندانه، کارآمد و سریع وضعیت فرهنگی کشور تدوین گردیده است. این مهندسی فرهنگی در شهری مثل نجف آباد با بالاترین درجه ایثارگری و دینی که در فرمایش مقام […]

مهندسی و تدوین شاخص ها در الگوی حاضر مبتنی بر دیدگاهی اقتضائی، خلاق، معنا گرا، ارزش گرا، کارکرد گرا و سازمان یافته است که با هدف شناسائی هوشمندانه، کارآمد و سریع وضعیت فرهنگی کشور تدوین گردیده است.

این مهندسی فرهنگی در شهری مثل نجف آباد با بالاترین درجه ایثارگری و دینی که در فرمایش مقام معظم رهبری به قله ایثارگری شهر را نامگذاری فرموده اند باید الگویی جامع و کامل تعریف شود و المانها و معماری محیطی شهری  باید در این راستا باشد . در بیشتر مواقع وقتی برای نجف آباد شاخصه ای تعریف میشود بیشتر طرح ارگ شیخ بهایی مطرح می شود اما واقعا تمام ارزشه های این شهر در همین مختصر شده است ؟ elemanمسئولین فرهنگی بخصوص شهرداری نجف آباد با نظرعلما و بزرگان فرهنگی شهر پیگیر الگوهای (اِلِمان) ارزشی باشند تا مجبور به استفاده از طرح های سبک نباشیم . الگو گیری از طرح هایی چون گلستان شهدا و کوه همجوار با پارک کوهستان که مزین به جمله  لا اله الا الله  است و ده ها سال است که این جمله بر پیشانی شهر نقش بسته است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

ساخت مجسمه از شخصیتها و تندیس ها  و شخصیت سازی در استقبال از میهمانان شهر باید در همین راستا باشد و باعث نشود از اصل اصول ارزشی مهندسی فرهنگی فاصله زیادی داشته باشیم. انتظار داریم با چینش فرهنگی شورای اسلامی شهر جدید شهرستان  این بحث در دستور کار قرار و در اولویت باشد .

انشاء الله