شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی نسیم اندیشه در نجف آباد
شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی نسیم اندیشه در نجف آباد
روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد نجف آباد: مدیر عامل دارالقران العظیم شهرستان گفت: در این دوره که به صورت دو مرحله ای برگزار خواهد شد، شرکت کنندگان می توانند آثار خود را حداکثر تا 10 اسفند تحویل مدارس داده یا تا 13 همین ماه به دفتر دارالقرآن مراجعه کنند.

شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی نسیم اندیشه در نجف آباد

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد نجف آباد: مدیر عامل دارالقران العظیم شهرستان گفت: در این دوره که به صورت دو مرحله ای برگزار خواهد شد، شرکت کنندگان می توانند آثار خود را حداکثر تا ۱۰ اسفند تحویل مدارس داده یا تا ۱۳ همین ماه به دفتر دارالقرآن مراجعه کنند.

محمود هادیان گفت: این دوره با موضوعاتی مانند  «اگر من به جای مادرم بودم»،  «بازگویی یکی از قصه های قرآنی» و  «آموخته های من از کرونا» در مقاطع سنی مختلف برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های ۴۲۶۱۹۹۱۶ و ۴۲۶۱۳۱۱۶ تماس گرفته با به دفتر مرکزی دارالقرآن در خیابان منتظری شمالی جنب مسجد صاحب الزمان مراجعه کنید.

تلاوت قرآن در ارگ

شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی نسیم اندیشه در نجف آباد