شبهاتی که بی پاسخ می مانند
شبهاتی که بی پاسخ می مانند
در موضوع رفع شبهات از اذهان نسل جوان و نوجوان، دستگاه های دولتی برنامه های مختلفی می گذارند ولی واقعیت این است که بیشتر این برنامه ها، قدرت و تاثیرگذاری لازم را ندارد.

شبهاتی که بی پاسخ می مانند

در موضوع رفع شبهات از اذهان نسل جوان و نوجوان، دستگاه های دولتی برنامه های مختلفی می گذارند ولی واقعیت این است که بیشتر این برنامه ها، قدرت و تاثیرگذاری لازم را ندارد.

یک دلیلش، استفاده از اساتید و کارشناسانی است که توانایی و علم لازم را ندارند و سال ها است که بدون به روز رسانی توانمندی های خود، در این جایگاه فعالیت می کنند. در همین شهرستان نجف آباد که پیگیری کنید، می بینید برخی چهره های تکراری هستند که سال هاست از این اداره به آن اداره می روند و جلسات اینچنینی را برگزار می کنند.

دلیل دوم ناموفق بودن عمده چنین برنامه هایی، یک طرف بودن آن و اجازه ندادن به جامعه مخاطب برای طرح آزادانه و بدون ترس و هراس شبهات و سوالات است.
به عنوان نمونه، یک کارشناس در جمع دانش آموزان دبیرستانی حضور پیدا می کند تا شبهات ذهنی شان را در موضوع مشارکت در انتخابات جواب دهد ولی این جلسه، به سخنرانی یک طرفه کارشناس دعوت شده، محدود می شود؛ چون این طوری خیلی راحت تر است.

متاسفانه بیشتر اداره ها و مجموعه های وابسته به دولت، در برگزاری چنین برنامه هایی به دنبال تهیه چند عکس و فیلم از برنامه، به منظور ارسال گزارش به دستگاه های بالاتر هستند و کمتر جایی را می توان پیدا کرد که به معنای واقعی کلمه، دغدغه رفع شبهات اذهان جوانان و نوجوانان را در موضوعات مختلف داشته باشد.

یادداشت

یادداشت

شبهاتی که بی پاسخ می مانند