شرکت ۷۰۰هزار نفر در دو هزار برنامه شهرداری نجف آباد
شرکت ۷۰۰هزار نفر در دو هزار برنامه شهرداری نجف آباد
شهرداری: مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد گفت: در هجده ماه گذشته، بیش از 2000 برنامه در سطح مناطق پنجگانه داشته ایم که حدود 700 هزار نفر از این برنامه ها و رویدادها استفاده نموده اند که در این برنامه ها با بیش از 150 گروه، ارگان دولتی و غیر دولتی، تشکل های مردم نهاد، مساجد و هئیات مذهبی، مراکز فرهنگی، پایگاه های بسیج مردمی مشارکت داشته ایم.

شرکت ۷۰۰هزار نفر در دو هزار برنامه شهرداری نجف آباد

شهرداری: مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد گفت: در هجده ماه گذشته، بیش از ۲۰۰۰ برنامه در سطح مناطق پنجگانه داشته ایم که حدود ۷۰۰ هزار نفر از این برنامه ها و رویدادها استفاده نموده اند که در این برنامه ها با بیش از ۱۵۰ گروه، ارگان دولتی و غیر دولتی، تشکل های مردم نهاد، مساجد و هئیات مذهبی، مراکز فرهنگی، پایگاه های بسیج مردمی مشارکت داشته ایم.

علیرضا خاکسار جوانان هنرمند و خوش ذوق به عنوان یکی از مهم ترین ظرفیت های شهر نجف آباد یاد کرد و گفت:در شرایطی که شاهد کم کاری برخی ارگان های مسئول در امور فرهنگی هستیم، سازمان با پشتوانه حمایت مردمی اقدامات خود را در حدود ۱۰ زمینه مختلف همچون خانواده، فرهنگ شهروندی، گردشگری، نهج البلاغه،  کتاب و کتابخوانی، تفریح و نشاط اجتماعی و رسانه تدوین و عملیاتی کرده است.
خاکسار اضافه کرد:  برخی معتقدند که شهرداری به دلیل داشتن توان مالی امکان انجام این حجم گسترده از فعالیت های فرهنگی و هنری را در چند سال اخیر پیدا کرده ولی واقعیت این است که تمامی این اقدامات با مدیریت هزینه ها اما در عین حال با بالاترین پشتوانه مردمی ، فکری و مدیریتی برنامه ریزی و عملیاتی شده است.

علیرضا خاکسار مدیر عامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد

علیرضا خاکسار مدیر عامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد

شرکت ۷۰۰هزار نفر در دو هزار برنامه شهرداری نجف آباد