شعر خوانی عیدغدیر در بازار نجف آباد+تصاویر وفیلم
شعر خوانی عیدغدیر در بازار نجف آباد+تصاویر وفیلم
گروه های فرهنگی حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) نجف آباد، در شب عید ولایت و امامت، برنامه هایی مانند اجرای زنده گروه سرود، اجرای نواهای سنتی و ماشین نویسی را در چندین نقطه شهر انجام دادند.

شعر خوانی عیدغدیر در بازار نجف آباد+تصاویر وفیلم

گروه های فرهنگی حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) نجف آباد، در شب عید ولایت و امامت، برنامه هایی مانند اجرای زنده گروه سرود، اجرای نواهای سنتی و ماشین نویسی را در چندین نقطه شهر انجام دادند.

 

شعر خوانی

ویژه نامه های غدیری حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی نجف آباد

ویژه نامه های غدیری حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی نجف آباد

شعر خوانی عیدغدیر در بازار نجف آباد+تصاویر وفیلم

 

ویژه نامه های غدیری حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی نجف آباد
ویژه نامه های غدیری حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی نجف آباد
ویژه نامه های غدیری حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی نجف آباد
ویژه نامه های غدیری حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی نجف آباد
ویژه نامه های غدیری حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی نجف آباد
ویژه نامه های غدیری حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی نجف آباد