شناسایی ۱۴۰ هزار مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز در باغات نجف آباد
شناسایی ۱۴۰ هزار مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز در باغات نجف آباد

[box type=”shadow” ]شناسایی ۱۴۰ هزار مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز در باغات نجف آباد خبرگزاری ایمنا: رییس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: در سال گذشته گشت امور اراضی این مدیریت در راستای شناسایی و کنترل تغییر کاربری ها در باغات و زمین ها زراعی بیش از ۵۵۲ مورد مختلف را با مجموعه مساحت ۱۴۰ […]

[box type=”shadow” ]شناسایی ۱۴۰ هزار مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز در باغات نجف آباد خبرگزاری ایمنا: رییس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: در سال گذشته گشت امور اراضی این مدیریت در راستای شناسایی و کنترل تغییر کاربری ها در باغات و زمین ها زراعی بیش از ۵۵۲ مورد مختلف را با مجموعه مساحت ۱۴۰ هزار متر مربع شناسایی و نسبت با صدور اخطار اولیه به مالکین آنها اقدام لازم را انجام داد.[/box]شناسایی 140 هزار مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز در باغات نجف آباد
 به گزارش خبرنگار ایمنا از نجف آباد، مجتبی مطهری رییس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد اضافه کرد: به دنبال شناسایی این تعداد ساخت و ساز غیرمجاز، بررسی های دقیقی از نظر جدید یا قدیم بودن ساختمان سازی ها و ملی یا مستثنیات بودن زمین آن صورت و موارد جهت صدور مجوز یا طرح شکایت اولویت بندی شدند که در این میان حدود ۶۸ مورد با مجموع مساحت ۴۱ هزار متر مربع به مراجع قضایی معرفی شدند.

مطهری در همین خصوص افزود: در سایر موارد بررسی شده نیز بعضا ساخت و ساز صورت گرفته با اخذ مجوزات لازم همراه بوده و یا ابنیه ایجاد شده به صورت توافقی توسط مالک تخریب شده و در پاره ای موارد نیز هنوز سیر مراحل قضایی خود را طی می کند.
مطهری در بخش دیگری از سخنان خود مبارزه با آفت ملخ در حدود۱۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغات شهرستان با استفاده از ایجاد کمربندی از طعمه مسموم و سمپاشی به عنوان دیگر اقدام این مجموعه طی هفته های اخیر یاد کرد و اظهار داشت: علاوه بر معاینه فنی ۱۳ کمباین فعال در مزارع گندم و جو توسط کارشناسان مربوطه که با صدور کارت معاینه فنی پس از اطمینان از سالم بودن تمامی قسمت آنها صورت گرفت، با استفاده از سموم مناسب و تحت نظارت شبکه مراقبت در ۴۶۵ هکتار از مزارع گندم و جو با آفت سن مادر و در ۱۳۵ هکتار دیگر نیز با پوره های سن غلات مبارزه لازم صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، در حال حاضر ۵۱۰ هکتار گندم و بیش از ۶۲۰ هکتار جو زیر نظر شبکه مراقبت قرار گرفته و توصیه های لازم به منظور کاهش خسارت آفات و بیماری‌های مختلف را دریافت می کنند.
بررسی راندمان، بازده و عملکرد سوخت در هفت واحد مرغداری گوشتی شهرستان به منظور استفاده از نتایج چنین تحقیقی در برنامه ریزی های آینده جهاد کشاورزی دیگر اقدام روزهای اخیر این مجموعه به شمار می آید./