شناسایی ۵۵۰ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در نجف آباد
شناسایی ۵۵۰ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در نجف آباد

ایمنا:مطهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری نیروهای واحد امور اراضی این مدیریت بیش از ۵۵۰ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در سطح ۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی را شناسایی و برای ۲۰۶ مورد از آن‌ها اخطار توقف عملیات صادر کرده اند. وی از انجام بیش از  ۲۱۷ مورد […]

ایمنا:مطهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری نیروهای واحد امور اراضی این مدیریت بیش از ۵۵۰ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در سطح ۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی را شناسایی و برای ۲۰۶ مورد از آن‌ها اخطار توقف عملیات صادر کرده اند.

وی از انجام بیش از  ۲۱۷ مورد نظارت بر مجوزهای صادر شده جهت تغییر کاربری های صورت گرفته در راستای بهینه سازی تولیدات بخش کشاورزی به عنوان دیگر قسمت اقدامات صورت گرفته طی این مدت یاد کرد و بیان داشت: این میزان نظارت که در سطح ۹۵هکتار صورت گرفته، شامل صدور مجوزاتی مانند احداث گلخانه، دامداری، مرغ‌داری، پرورش ماهی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی بوده که بیشتر آن‌ها نیز در روستاها مشغول فعالیت شده اند.