شهردار نجف آباد به صورت زنده از شبکه جام جم ۱ مصاحبه خواهد کرد
شهردار نجف آباد به صورت زنده از شبکه جام جم ۱ مصاحبه خواهد کرد

به گزارش خبرنگار نجف آباد نیوز محسن خندان شهردار نجف اباد که در هفته های اخیر به دلیل نزدیک شدن روزهای خدحافظی اش از شهرداری نجف آباد فعالیت رسانه ای گسترده تری پیدا کرده چهار شنبه شب نیز از ساعت ۲۰ و چهل دقیقه به صورت زنده در کانال  جام جم ۱ مصاحبه خواهد کرد. […]

به گزارش خبرنگار نجف آباد نیوز محسن خندان شهردار نجف اباد که در هفته های اخیر به دلیل نزدیک شدن روزهای خدحافظی اش از شهرداری نجف آباد فعالیت رسانه ای گسترده تری پیدا کرده چهار شنبه شب نیز از ساعت ۲۰ و چهل دقیقه به صورت زنده در کانال  جام جم ۱ مصاحبه خواهد کرد.

خندان در برنامه تجارت جهانی ایرانیان با موضوع شهر نجف آباد به معرفی شهر نجف آباد، پروژه های عمرانی و پتانسیل های آن خواهد پرداخت.

پخش کلیپ تصویری ویژه معرفی فرصت های سرمایه گذاری در نجف آباد بخش دیگری از برنامه خندان را در این جلسه تشکیل می دهد.

محسن خندان از شش سال گذشته تا کنون مسئولیت شهرداری نجف آباد را بر عهده داشته است.