شهیدان کاظمی و باکری در عملیات والفجر۴+فیلم
شهیدان کاظمی و باکری در عملیات والفجر۴+فیلم
خانه ایثار نجف آباد:در این فیلم که مهر62 طی عملیات والفجر4 در حوالی بانه ضبط شده، برای لحظاتی کوتاه تصویر شهیدان احمد کاظمی و مهدی باکری فرماندهان لشکرهای 8نجف و 31عاشورا در کنار هم دیده می‌شود.

شهیدان کاظمی و باکری در عملیات والفجر۴+فیلم

خانه ایثار نجف آباد:در این فیلم که مهر۶۲ طی عملیات والفجر۴ در حوالی بانه ضبط شده، برای لحظاتی کوتاه تصویر شهیدان احمد کاظمی و مهدی باکری فرماندهان لشکرهای ۸نجف و ۳۱عاشورا در کنار هم دیده می‌شود.

در این فیلم، شهید کاظمی به همراه تعدادی از فرماندهان لشکر مانند شهید شعبانعلی زینلی، سیف‌الله رهنما و مرحوم قاسم محمدی (عرق چین به سر دارد) و احتمالا شهید محمدعلی محمودی از سمت چپ تصویر وارد شده و با چند نفر دست داده و دیده‌بوسی می‌کنند که تا این لحظه آن‌ها را نشناخته‌ایم.

در ادامه و بعد از یک پرش فنی در فیلم، چهره شهید مهدی باکری و برخی همراهانش برای لحظه‌ای کوتاه دیده می‌شود که پس از دیده‌بوسی با برخی حاضرین، با عجله به سمت راست حرکت می‌کنند.

در پایان فیلم نیز که شاهد چند پرش و قطعی هستیم، بخشی از خط نیروهای ایرانی و لحظۀ اصابت یک گلوله در همان حوالی نشان داده می‌شود.

حدود دو سال قبل، یک نسخه کامل‌تر از این فیلم به عنوان « خط لشکر۸نجف‌اشرف در عملیات والفجر۴» در صفحه آپارات خانه ایثار منتشر شده بود.

تصاویر، تزیینی است.

شهیدان احمد کاظمی و مهدی باکری

شهیدان احمد کاظمی و مهدی باکری

 

شهیدان کاظمی و باکری در عملیات والفجر۴+فیلم